top of page

„Během mnohaleté práce agentura MEDIAKOM pro BSA dosáhla bezprecedentních výsledků. Publicita BSA se v porovnání s předchozí agenturou zdvojnásobila. BSA je nyní pravidelně profilována v prémiových publikacích, jakými jsou deníky, týdeníky, rozhlas a národní televizní stanice. MEDIAKOM pro členy BSA také realizoval několik velmi úspěšných protipirátských kampaní. Služby agentury mohu doporučit zejména díky jejich strategickému a kreativnímu myšlení a velmi dobrým vztahům s médii. Jejich práce výrazně napomáhá snižování softwarového pirátství v České republice.“

Georg Herrnleben

ředitel BSA pro oblast EMEA

„MEDIAKOM je pro naši společnost zcela nepostradatelným partnerem naší komunikační strategie. Jejich dovednosti stavím na jednu z nejvyšších příček v oboru PR vůbec.“

Robert Kleiner

ředitel pro strategii a člen představenstva truconneXion, a.s.

MEDIAKOM řadu let úspěšně profiluje Genesys ve všech klíčových IT i byznys médiích. Oceňuji zejména schopnost do hloubky pochopit složitou problematiku call center a srozumitelně ji zprostředkovávat médiím. Mediální komunikace jednoznačně přispívá k budování dobré pověsti Genesys, která je lídrem na trhu softwarových řešení pro call centra v České republice. Služby MEDIAKOMU mohu vřele doporučit."

Martin Veselka

regionální manažer Genesys pro oblast EMEA

„Agentura MEDIAKOM mě zaujala schopností vcítit se do problémů, které jsme museli řešit, a snahou aktivně se spolupodílet na tvorbě komunikační strategie. Nikdy nešlo o pouhou snahu vyplnit slepě přání klienta, ale vždy docházelo k tvůrčímu dialogu a následně i k lepším výsledkům. Několikrát jsme se ze dne na den ocitli v krizové situaci, kdy jsme byli nuceni reagovat okamžitě a zvládnout obrovský nárůst práce. Nejvíce si ale cením toho, že díky spolupráci s agenturou MEDIAKOM se fotovoltaická asociace posunula z ignorovaného hráče do pozice plně respektovaného partnera ze strany médií a úřadů.“

 

RNDr. František Smolka

prezident a člen představenstva CZEPHO

„Několik let jsme se snažili nastartovat mediální a PR komunikaci jako doplněk k hlavním marketingovým aktivitám. Až ve spolupráci s Martinou Hyndrákovou a Janem Hlaváčem se nám podařilo připravit a následně začít realizovat dlouhodobou a úspěšnou komunikační strategii, která přinesla nejen výborné podněty pro zlepšení celkové image firmy, ale i řadu pozitivních efektů pro klíčové marketingové projekty.“

Pavel Brejcha

ředitel divize tištěných produktů Nakladatelství Fraus

„Během tří měsíců od zahájení spolupráce se podařilo S&T CZ dostat do klíčových IT a byznys médií, kde nyní firma pravidelně figuruje. MEDIAKOM nabízí profesionální PR služby, které mohu vřele doporučit.“

Otta Matoušek

marketingový ředitel S&T CZ

„MEDIAKOM je pro naši malou firmu klíčovým partnerem v oblasti PR a webového marketingu. Před rokem 2009 a navázáním spolupráce s agenturou MEDIAKOM jsme byli takřka mediálně neviditelní, v současné době jsme pravidelně citováni v médiích a zpětná vazba na náš webmarketing je velmi pozitivní. Mohu MEDIAKOM vřele doporučit nejen firmám velkým, ale také firmám menším s potenciálem růstu.“

Jiří Šimonek

ředitel společnosti DAP Services

„Agentura MEDIAKOM je úzce spojená s ojedinělým úspěchem Karneval Media. Práci konzultantů MEDIAKOMU jsme zejména oceňovali při re-brandingu firmy a spouštění nových kabelových služeb – internetu a digitální televize. Agentura se také významně zasadila o posílení pozitivní reputace Karnevalu a vůbec celého kabelového odvětví. Oceňuji zejména profesionální přístup, strategické myšlení a plné nasazení za všech okolností.“

Dušan Jelínek

marketingový ředitel Karneval Media

„Díky téměř pětileté spolupráci s agenturou se konzultační a technologické společnosti Logos podařilo vybudovat pozitivní povědomí o firmě. Ačkoli se naše společnost profiluje v oblasti konzultací a informačních technologií, přesto jsme se opakovaně propracovali i na první stránky ekonomických deníků.“

Pavel Šťovíček

ředitel konzultační a technologické společnosti Logos

Please reload

bottom of page