top of page

V médiích zazní vaše názory a argumenty.

 

Získáte mediální vliv.

Public Affairs & Networking
Komunikace a vztahy s médii 
Strategické PR poradenství

Tvoříme témata, která doplňují a podporují obchodní či profesní cíle klientů. Společně identifikujeme zajímavá témata, úhel sdělení a poté je prosazujeme do médií. Vzniklá publicita následně ovlivňuje veřejné mínění.

Propojujeme klienty s vlivovými skupinami. Pomáháme formovat jejich komunikaci formou zájmových skupin asociací či profesních sdružení jež tak mohou lépe prosadit své zájmy v oboru a na veřejnosti.

Mediální lobbying, tedy intenzivní komunikace s klíčovými novináři za účelem ovlivnění jejich zájmu o danou problematiku. Mediální prezentace názoru a postojů klienta.

Tvorba firemní identity
Podpůrný mediatrénink
Tiskový mluvčí 

Pokud firma nemá své tiskové oddělení, může si tuto službu outsourcovat. Zajišťujeme kompletní mediální servis. Firma tak získá spolehlivou ochranu před nečekanými ataky novinářů v případě krizové komunikace.

Naučíme vás, jak se stát suverénním ambasadorem vašich zájmů v médiích. Důkladně vás připravíme na vystoupení v rozhlase nebo v televizi. Pořádáme i intenzivní mediální tréninky pro více osob.

Pomáháme firmám s tvorbou jejich firemní identity. Budujeme komunikační kanály tak, aby představy managementu stejně rezonovaly na veřejnosti i uvnitř firmy. Pomáháme s náborem nových zaměstnanců.

bottom of page