top of page
  • EKOLAMP

ROČNÍ BILANCE: Češi odevzdali k recyklaci 719 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním

  • Díky recyklaci zářivek neuniklo do životního prostředí až 24 kg rtuti, která by teoreticky mohla znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad či 76 Máchových jezer.

  • Světelných zdrojů v domácnostech přibývá. Celkem jich mají lidé doma více než 68 milionů.

  • Novinkou letošního roku je povinnost domácností odevzdávat k recyklaci kromě vyřazených úsporek také svítidla, tedy například vysloužilé lampy, lustry a nástěnná svítidla.

PRAHA, 21. února 2019 – Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 719 tun světelných zdrojů. „Sebrané množství představuje téměř pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel.

V sebraných 719 tunách světelných zdrojů je odhadem 24 kilogramů rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 76 Máchových jezer,“ dodává Zuzana Adamcová.

Přesto, že lidé o nutnosti recyklace úsporek vědí, v loňském průzkumu se 33 procent respondentů přiznalo, že vyhodí vysloužilé kompaktní zářivky či LED žárovky do popelnice s ostatním odpadem.

Zejména kompaktní zářivky nepatří do běžného odpadu, protože obsahují malé množství rtuti, která musí být bezpečně odebrána. „Většinu dalších surovin, jako například kovy, sklo a plasty, lze znovu využít. Recyklací je totiž možné využít až 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích,“ shrnuje Zuzana Adamcová.

V domácnostech je 68 milionů světelných zdrojů

Světelných zdrojů v domácnostech přibývá. V jedné domácnosti jich je v průměru 16 kusů. Celkem mají lidé doma téměř 68,4 milionu světelných zdrojů, což je o více než čtvrt milionu větší počet než loni (viz graf vlevo). Vyplývá to z průzkumu společnosti EKOLAMP*.

Největší dynamiku růstu každoročně o více než 10 procent zaznamenávají LED světelné zdroje, které technologicky dozrály a jejichž ceny jsou pro domácnosti mnohem dostupnější.

Nově by měly domácnosti recyklovat i svítidla, tedy například vysloužilé lampy a lustry

Novinkou letošního roku je povinnost domácností odevzdávat k recyklaci nejen vyřazené úsporné světelné zdroje, ale také svítidla. „Svítidlo je elektrický spotřebič, který upevňuje a napájí světelný zdroj. Svítidlo může mít podobu stolní lampy, lustru nebo závěsného či nástěnného svítidla,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.

Povinnost ekologicky likvidovat svítidla měly doposud jen firmy. „Do konce minulého roku se k recyklaci odevzdávala jen svítidla z průmyslu a dalších komerčních prostor. To se však od letošního roku změnilo. Nyní je potřeba odnést na sběrné místo i všechna vysloužilá svítidla z domácností. Pokud doslouží, měla by se odevzdat na sběrný dvůr mezi elektroodpad,“ dodává Zuzana Adamcová.

Sběrná místa jsou přístupná všem, je jich přes 4400

Předat světelné zdroje k recyklaci je možné prostřednictvím více než 4400 sběrných míst. „Vysloužilé kompaktní zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také rozmístěny velmi často v supermarketech i nákupních centrech, na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

POZNÁMKA: Výzkum letos pro společnost EKOLAMP provedla výzkumná agentura Markent formou interview mezi 1241 respondenty ve věku od 18 do 64 let z celé České republiky.

Fotogalerie ilustračních fotek je k dispozici zde: https://www.mediakom.info/client-showcase

 

Více informací poskytne:

Jan Hlaváč, mediální zástupce společnosti EKOLAMP

tel.: 777 076 760, jan.hlavac@mediakom.cz

 

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace jak firmám a institucím, tak i běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

bottom of page