top of page
  • EKOLAMP

Češi odevzdali k recyklaci 727 tun použitých úsporných zářivek, zachránili tak před znečištěním dvě

  • K recyklaci Češi odevzdali 727 tun zářivek a jiných zdrojů světla obsahujících zhruba 25 kilogramů rtuti. Toto množství rtuti by teoreticky mohlo znečistit vodu v objemu dvou slapských přehrad.

  • Třetinu vyřazených „úsporek“ lidé vyhodili do směsného odpadu namísto do recyklačního boxu.

  • V Česku je k dispozici přes 4400 sběrných míst.

PRAHA, 14. února 2018 – Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 727 tun světelných zdrojů, předloni to bylo jen o tunu méně. „Sebrané množství představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a zpracování osvětlovacích zařízení.

Třicet procent úsporných zářivek lidé stále vyhazují do směsného odpadu místo do speciální sběrné nádoby. Přitom recyklací je možné využít až 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích a zároveň zlikvidovat potenciálně nebezpečnou rtuť.

V 727 sebraných tunách světelných zdrojů je zhruba 25 kilogramů rtuti. „Tak velké množství rtuti by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 79 Máchových jezer,“ dodává Zuzana Adamcová.

Úsporné zářivky nepatří do běžného odpadu, protože jako elektroodpad musí být ekologicky zlikvidovány. Obsahují malé množství rtuti, která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná, ale právě rtuť je třeba ekologicky zpracovat. Byť se množství sebraných „úsporek“ zvyšuje jen mírně, i tak se daří Čechům dosahovat nadstandardní míry recyklace. „Již nyní plníme limity Evropské unie pro sběr světelných zdrojů, které se Česká republika teprve chystá zavést,“ dodává Zuzana Adamcová.

Neúsporných žárovek ubývá, ale stále tvoří většinu

Množství vysloužilých úsporných zářivek bude v příštích letech stoupat. V domácnostech je nyní podle posledního průzkumu užíváno 68 milionů světelných zdrojů, což představuje oproti loňsku nárůst o 1,6 milionu kusů. „Podíl úsporných zdrojů (48 %) stabilně roste, oproti loňsku o 2 procentní body. V segmentu úsporných zdrojů převládají kompaktní zářivky (31 %) a následují LED žárovky. „Když po několika letech doslouží, budou muset být šetrně recyklovány,“ dodává Zuzana Adamcová.

Naopak neúsporných zdrojů světla dlouhodobě ubývá, přesto stále tvoří v domácnostech většinu (52 %). Zejména jde o wolframové žárovky, kterými jsou domácnosti stále hojně předzásobeny.

Počet sběrných míst stále roste

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. „Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech či nákupních centrech, na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.

Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace „Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android a iOS.

POZNÁMKA: Výzkum loni na podzim pro společnost EKOLAMP provedla výzkumná agentura Markent formou interview mezi 1213 respondenty ve věku od 18 do 64 let z celé České republiky.

Více informací poskytne:

Jan Hlaváč, mediální zástupce společnosti EKOLAMP

tel.: 777 076 760, jan.hlavac@mediakom.cz

Ing. Zuzana Adamcová, manažerka pro PR & Marketing společnosti EKOLAMP

tel.: 277 775 111, adamcova@ekolamp.cz

bottom of page