top of page
 • EKOLAMP

Nepoctiví zahraniční on-line prodejci podvádějí evropské spotřebitele


Když spotřebitele zaujme nabídka zboží na internetu, stačí pár kliknutí myší a má nakoupeno. Automaticky předpokládá, že to, co obdrží, bude bezpečné a neohrozí jeho ani životní prostředí. Bohužel tomu tak v praxi často není.


Zdraví lidí, životní prostředí a férovou hospodářskou soutěž ohrožuje invaze mimoevropských on-line prodejců, kteří nedodržují evropskou legislativu. Nabízejí produkty a služby, které se na první pohled tváří, jako by byly poskytované prodejcem, který splňuje všechny potřebné místní standardy. Realita je ale bohužel mnohdy jiná.


Podle signatářů iniciativy je zapotřebí, aby Akt o digitálních službách přiměl k odpovědnosti on-line zprostředkující platformy – e-shopy či internetová tržiště – které zajišťují transakce mezi obchodníky a koncovými uživateli. Ukázalo se totiž, že samoregulační úsilí není dostatečné, a bez nastavení právního rámce jsou snahy o nápravu odsouzeny k neúspěchu.
Signatáři výzvy, která má zamezit nekalé praktiky zahraničních online obchodníků.

Evropské podnikatelské, spotřebitelské i občanské organizace se proto spojily a snaží se nelegálním on-line prodejům zabránit prostřednictvím evropského Aktu o digitálních službách (Digital Services Act).


Důkazy mluví samy za sebe


Evropské úřady a spotřebitelské organizace shromáždily zdrcující důkazy o tom, že nepoctiví prodejci využívají on-line platformy k prodeji nelegálních výrobků a služeb. Zjištěné nezákonné chování zahrnuje dovoz nelegálních výrobků [1], nelegální obchod se zvířaty [2], podvodné inzeráty [3] či publikování dezinformací (např. falešné recenze) a další porušování práv spotřebitelů [4].


Nelegální prodej ohrožuje i evropský systém recyklace elektroodpadu. Pokud prodejce finančně nepřispívá na budoucí recyklaci a nedodržuje zákonné povinnosti, dochází tak ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. To je elektroodpad, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, a proto nemusí být řádně recyklován.


„Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight, jež proti těmto praktikám dlouhodobě bojuje.


V boji proti „nelegálům“ má pomoci nový Akt o digitálních službách


Podle signatářů iniciativy je zapotřebí, aby Akt o digitálních službách přiměl k odpovědnosti on-line zprostředkující platformy – e-shopy či internetová tržiště – které zajišťují transakce mezi obchodníky a koncovými uživateli. Ukázalo se totiž, že samoregulační úsilí není dostatečné, a bez nastavení právního rámce jsou snahy o nápravu odsouzeny k neúspěchu.


Digitální akt by měl zajistit, aby zprostředkující platformy nebyly zproštěny odpovědnosti, pokud vědí o nezákonných prodejích a nepřijmou okamžitá opatření. Odpovědnost by měly nést i v případě, kdy prodávající nemá sídlo v EU, a nemůže se tak zodpovídat z případné nelegální činnosti.Nekalé praktiky free-ridingu vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, za který nebyly uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci. V důsledku nemusí být řádně recyklován a skončí například ve směsném odpadu či na černé skládce. Tím vzniká riziko poškození životního prostředí.
Nekalé praktiky free-ridingu vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu

„Co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. V sázce je ochrana a bezpečnost spotřebitelů, zákazníků a životního prostředí, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž v celém odvětví,“ říká Zuzana Adamcová.


Boj proti nekalým praktikám se odehrává i na úrovni členských států. Pozadu nezůstává ani Česká republika. Od letošního roku musí prodejci při prodeji nových elektrozařízení zobrazovat výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí.


„Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají. Zároveň spotřebitel vidí, kolik za službu budoucí ekologické likvidace elektroodpadu zaplatil,“ uzavírá Zuzana Adamcová.


Seznam signatářů:


 • AIM - European Brands Association

 • ANEC – The European consumer voice in standardisation

 • The Anti-Counterfeiting Group (ACG)

 • BEUC – The European Consumer Organisation

 • COFACE – Families Europe

 • Dansk Erhverv - the Danish Chamber of Commerce

 • Deutsche Umwelthilfe e.V.

 • EBPC – the European Balloon & Party Council

 • EucoLight - The voice of European lighting WEEE compliance schemes

 • EUEW - European Union of Electrical wholesalers

 • Eurogroup For Animals

 • The European Environmental Bureau (EEB)

 • EXPRA – the Extended Producer Responsibility Alliance

 • FEAT – the Face-value European Alliance for Ticketing

 • FESI – Federation of the European Sporting Goods Industry

 • Four Paws

 • Kaupan liitto / Finnish Commerce Federation

 • Legebranchen

 • Lighting Europe – the voice of the lighting industry

 • Markenverband e.V. / The German Brands Association

 • Natural Resources Defense Council

 • SACG – the Swedish Anti-Counterfeiting Group

 • Svensk Handel / the Swedish Trade Federation

 • Swedish Society for Nature Conservation (SSNC)

 • TIE – Toys Industries of Europe

 • Together Against Counterfeiting (TAC) Alliance

 • UNIFAB

 • Virke / Federation of Norwegian Enterprises in Commerce

 • WEEE Forum

 • Zero Waste Europe

POZNÁMKY:

 1. Například průzkum trhu provedený organizací ICRT a šesti spotřebitelskými organizacemi zjistil, že dvě třetiny z 250 výrobků zakoupených na tržištích nevyhovují bezpečnostním testům. Průzkum neznačkových hraček prodávaných prodejci třetích stran prostřednictvím některých nejoblíbenějších tržišť v EU zjistil, že 97 % z nich nesplňuje právní předpisy EU. Společnost EucoLight zjistila, že v deseti zemích EU nesplňuje požadavky 78-100 % LED žárovek. On-line mystery shopping, který provedla společnost LightingEurope v Nizozemsku, ukázal, že žárovky zakoupené prostřednictvím platforem buď vůbec nebyly opatřeny štítkem energetické účinnosti, nebo nebyl správně použit. V červnu 2021 OECD a EUIPO varovaly, že dochází k robustnímu nárůstu nabídky padělků na všech typech on-line platforem.

 2. Nezákonný obchod se zvířaty v zájmovém chovu: zpráva o konci hry

 3. Např. britská spotřebitelská skupina Which? zjistila, že podvodníci dokážou vytvořit falešné reklamy během několika hodin a že téměř každý desátý spotřebitel se stal obětí podvodné reklamy, protože je platformy dostatečně nechrání. Společnost Arbeiterkammer uvedla, že nalezení falešných inzerátů obchodů na platformách trvá méně než hodinu.

 4. Např. německé sdružení spotřebitelů vzbv zjistilo, že čtyři z deseti německých spotřebitelů, kteří si objednali zboží od třetí strany se sídlem mimo Evropu prostřednictvím platformy, se setkali s různými problémy od nedoručení objednávky až po obtížné nebo nemožné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Comments


bottom of page