top of page
  • EKOLAMP

Státy EU včetně ČR zavádějí legislativní bič na „černé pasažéry“ v oblasti recyklace elektroodpadu


Brusel-Praha, 27. ledna 2021 - Nad nepoctivými výrobci a distributory elektrozařízení se začínají stahovat mračna. Řada evropských zemí včetně Česka postupně přijímá legislativu, která má zamezit takzvanému freeridingu, neboli„jízdě načerno“. Česká republika nově zavádí povinnost uvádět při prodeji nových elektrozařízení výši recyklačního příspěvku.


Nekalá praxe „freeridingu“ spočívá v tom, že některé firmy se vyhýbají placení povinných recyklačních příspěvků. Tyto recyklační příspěvky zavedla v roce 2005 EU a jsou určeny ke sběru a recyklaci elektroodpadu v jednotlivých členských státech EU. Této povinnosti se vyhýbají zejména mimoevropští prodejci prodávající prostřednictvím e-shopů, které přes svoji prodejní platformu umožňují obchodovat různým obchodníkům. Shodlo se na tom 150 účastníků on-line konference pořádané evropskou asociací EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky.


Bičem na „černé pasažéry“ je přenesení odpovědnosti na on-line tržiště


Průkopníky v prosazování potřebné legislativy jsou zejména Francie a Německo. „Principem je přenesení odpovědnosti za recyklaci na provozovatele e-shopu (tzv. on-line tržiště), jehož prostřednictvím se zboží v zemích EU nabízí. Výrobce elektrozařízení totiž často ani nemusí vědět, že se jeho výrobek na evropském trhu prodává. Případně musí provozovatel on-line tržiště zabránit prodeji zboží, které nesplňuje zákonné povinnosti,“ vysvětluje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.


Nedávno přijatý francouzský zákon například přenáší na provozovatele on-line tržišť povinnost dodržovat legislativu za prodejce, kteří nejsou schopni doložit, že své povinnosti plní. V Německu se zase snaží právními kroky dosáhnout toho, aby on-line tržiště prodávala pouze výrobky od registrovaných výrobců, kteří zpětný odběr realizují prostřednictvím některého z kolektivních systémů.


V ČR musí prodejci uvádět výši recyklačního příspěvku


Pozadu nezůstává ani Česká republika. Ministerstvo životního prostředí zavedlo novou ekologickou povinnost pro prodejce elektrozařízení. „Povinností je zobrazovat při prodeji nových elektrozařízení výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí. Tím bude jasně vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají,“ dodává Zuzana Adamcová.


Pragmatický postoj evropských kolektivních systémů shrnul zástupce asociace Lighting Europe: „Co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. Naše závazky vůči životnímu prostředí jsou stejné i v okamžiku, kdy prodáváme on-line.“


Videozáznam z konference je k dispozici zde.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page