top of page
  • EKOLAMP

Češi mají doma 14 světelných zdrojů, 83 % z nich je úsporných

Nejvíce se svítí LEDkami a kompaktními zářivkami. Neúsporných zdrojů kvapem ubývá. Třetina světelných zdrojů končí namísto sběrné nádoby na skládkách.


V průměrné české domácnosti svítí 14 světelných zdrojů. Většina lidí si doma svítí úspornými světelnými zdroji, tedy LED žárovkami či kompaktními nebo trubicovými zářivkami. Úsporné světelné zdroje nyní představují více než tři čtvrtiny (83 %) všech světelných zdrojů instalovaných v domácnostech a využívá je 75 % domácností. Vyplývá to z průzkumu společnosti EKOLAMP, který proběhl mezi 1204 respondenty.


„V největší míře to jsou LED žárovky, jejichž počet se dynamicky zvyšuje. Nákupy zářivek naopak klesají,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.


V domácnostech se z neúsporných zdrojů vyskytují nejčastěji wolframové (12 %) a halogenové (5 %) žárovky. Ty se sice kromě speciálních forem užití již nesmí prodávat, alespoň jednu však doma stále má 39 %, respektive 35 % domácností. „Lidé se jimi předzásobili, ale postupně je vyměňují za úspornější varianty. Zdražování energií k výměně pravděpodobně přiměje i poslední váhavce,“ dodává Zuzana Adamcová.


Třetina žárovek končí na skládce, nikoli v recyklaci

Světelné zdroje se řadí mezi elektroodpad, proto musí být po dosloužení ekologicky recyklovány: do popelnice k běžnému odpadu rozhodně nepatří. „To se týká všech typů zářivek, které obsahují malé množství toxické rtuti, která musí být ekologicky odebrána. Všechny světelné zdroje jsou navíc zdrojem druhotných surovin, které je možné díky recyklaci znovu využít,“ dodává Zuzana Adamcová.


Z průzkumu nicméně vyplynulo, že v průměru 28 % vysloužilých zdrojů končí na skládce spolu s dalším odpadem. V případě kompaktních zářivek to je dokonce 30 % z nich. „To představuje riziko pro životní prostředí, protože na skládkách se může rtuť uvolnit do životního prostředí a ohrozit například zdroje pitné vody,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.


Neochota elektroodpad recyklovat souvisí spíše s leností než s nevědomostí. Spotřebitelé totiž mohou více než rok odevzdávat do sběrných boxů světelné zdroje bez ohledu na jejich typ. Vytřídění poté zajistí recyklační firma.


„Platí to i pro zmiňované wolframové a halogenové žárovky. Ty sice původně k recyklaci určeny nebyly, protože jejich prodej byl Evropskou unií zakázán. Nicméně se ukázalo, že jsou na český trh stále dodávány pod různými jmény v nemalém množství,“ uzavírá Zuzana Adamcová.


Všechny vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. „Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ dodává Zuzana Adamcová. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat v mapě na www.ekolamp.cz.


Comments


bottom of page