top of page
  • EKOLAMP

Více než 80 % elektro výrobků prodávaných zahraničními e-shopy porušuje směrnici o odpadech


Porušování Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je při nákupu přes zahraniční e-shopy častější, než se očekávalo. Prodejci se masivně vyhýbají dodržování svých zákonných povinností a parazitují tak na systému odpadového hospodářství. Asociace EucoLight bude problém řešit na konferenci 6. listopadu 2019 v Bruselu.

PRAHA-BRUSEL, 24. října 2019 – Nedávný průzkum asociace EucoLight odhalil, že velká část – více než 80 % – výrobků dostupných spotřebitelům na zahraničních e-shopech není v souladu se zákony souvisejícími s recyklací a likvidací elektroodpadu. „Alarmující počet zahraničních e-shopů, tedy těch e-shopů, které nejsou fyzicky usazené v zemi prodeje, se vyhýbá daňovým, právním a environmentálním povinnostem,” dodává Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem evropské asociace EucoLight.

Průzkum zkoumal sedm různých typů produktů prodávaných prostřednictvím e-shopů v 10 členských státech EU. „Výsledky průzkumu ukázaly, že valná většina, tedy více než 80 % kontrolovaných výrobků, nedodržela Směrnici o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tato výjimečně rozsáhlá praxe nedodržování předpisů vede k nekalé soutěži a vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. Tedy elektroodpadu, za který nebyly řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí,” varuje Zuzana Adamcová.

EucoLight pořádá 6. listopadu 2019 v Bruselu konferenci „Dodržování závazků souvisejících s rozšířenou odpovědností výrobců v on-line prostředí“, která se zaměří na problematiku řešení těchto otázek na úrovni evropské i národní za poslední tři roky. Konference představí výsledky práce, kterou EU i členské státy v současné době na tomto poli podnikají. Zveřejněny budou také detailní výsledky zmiňovaného průzkumu. Konference si klade za cíl vytvořit plán, který povede k vymáhání zákonných povinností v prostředí internetových obchodů.

Marc Guiraud, generální tajemník EucoLight, konferenci komentuje: „Rozsah problému se zvětšuje. Na naší konferenci uslyšíme návrhy z řad členských států, záměry EU a reakce internetových prodejců. Jsme potěšeni, že na konferenci budeme mít relevantní a významné zástupce dotčených stran, což umožní zmapovat současný vývoj a navrhnout řešení.“

Téma konference bude relevantní zejména pro:

• Organizace rozšířené odpovědnosti výrobců (kolektivní systémy)

• Výrobce, spotřebitele, distributory a on-line prodejce

• Evropské, mezinárodní a národní instituce včetně vládních organizací

• Dozorové orgány

Program akce je k dispozici zde: https://www.eucolight.org/copy-of-workshop-on-online-sales a to včetně on-line rezervačního formuláře. Počet míst je omezen, proto se doporučuje včasná rezervace.

O organizaci EucoLight:

EucoLight je evropská asociace, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací světel a světelných zdrojů. Zastupuje zájmy svých 20 členů ve všech záležitostech, které souvisejí se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE Directive), s právními předpisy a normami ovlivňujícími sběr a recyklaci světelného elektroodpadu. Členové EucoLight seberou a recyklují celkem 80 % světelného elektroodpadu v 19 členských zemích.

Více informací získáte na webu EucoLight www.eucolight.org či na Twitteru @ EucoLight nebo kontaktujte přímo generálního tajemníka Marca Guirauda (marc.guiraud@eucolight.org).

Comments


bottom of page