top of page
  • truconneXion

Další rekordní účet za nicnedělání v práci: Zaměstnanci za rok „proflákají“ 47 944 korun, tedy více

  • Zaměstnanci promrhají na počítačích a mobilech 65 minut denně. Připraví tak každoročně zaměstnavatele o jeden měsíc práce.

  • Nejčastěji zahálí na sociálních sítích, čtením zpráv, soukromou on-line komunikací a nákupy.

  • Firmy mohou i po startu GDPR monitorovat zaměstnance, jak využívají počítače. Zjišťování obsahu komunikace, např. e-mailů, je ale obhajitelné jen v mimořádných případech.

PRAHA, 26. června 2018 – Zaměstnanci na počítačích a mobilech promrhají 65 minut denně, což je o 4 minuty více než předchozí rok. Převedeno do průměrné hrubé mzdy zaměstnance zaměstnavatel denně tratil 192 Kč[1] za to, že si zaměstnanec nakoupil on-line nebo se pobavil s přáteli na sociálních sítích.

Promrhaného pracovního času však může být výrazně více, protože analýza společnosti truconneXion se zabývá pouze mimopracovní činností na firemních počítačích a mobilních telefonech.

„Nepracovní činnost se přesunula na chytré telefony, které umějí totéž co počítače, ale flákání se na nich dá lépe skrýt před nadřízenými. Elektronická zahálka stojí firmy v přepočtu na jednoho zaměstnance měsíčně 3995 Kč, což v celoročním úhrnu představuje 47 994 Kč,“ shrnuje závěry analýzy Martin Hnízdil, AuditPro manažer ze společnosti truconneXion, která firmám pomáhá bránit se proti zneužívání informačních technologií a zjišťovat, jak je zaměstnanci reálně využívají.

Finanční ztráta jako důsledek zneužívání pracovního času

Měsíční placená dovolená navíc jen v kancelářských profesích

V průměru si tak každoročně administrativní zaměstnanec udělá bez svolení zaměstnavatele více než měsíční placenou dovolenou. Ztráta zaměstnavatelů se navíc každoročně zvyšuje až o více než 10 procent zejména kvůli rostoucím mzdám, ale i větší závislosti lidí na mobilních telefonech.

„Nejčastěji lidé zneužívají svůj pracovní čas na sociálních sítích, zpravodajských portálech, soukromou komunikací a nákupy. Je patrná i závislost lidí na sociálních sítích a potřebě být neustále on-line,“ dodává Martin Hnízdil.

Výše uvedené vyplývá z analýzy společnosti truconneXion, která realizuje tuto analýzu již devátým rokem. Měření se zaměřuje na administrativní profese, tedy tam, kde je výpočetní technika každodenním pracovním nástrojem.

GDPR: Stažení hudby nebo softwaru monitorovat lze, obsah komunikace jen výjimečně

Monitoring zaměstnanců je možný i po startu legislativy na ochranu osobních dat (GDPR), pokud existuje oprávněný zájem. „Firmy nyní musí přemýšlet nad tím, jestli nezasahují do soukromí zaměstnanců více, než je třeba. Oprávněným zájmem zaměstnavatele zůstane například zabezpečení dat nebo kontrola využívání firemních prostředků,“ shrnul na konferenci věnované GDPR Jan Tomíšek, expert na ochranu osobních údajů a soukromí z advokátní kanceláře Rowan Legal.

V praktické rovině je tedy možné monitorovat, jaké aplikace a typy souborů zaměstnanci na počítači využívají. „Jedině monitoringem lze zabránit svévolnému stažení zavirovaného softwaru či pirátských kopií hudby a filmů, které mohou firmu kriminalizovat z pohledu autorských práv. Schopnost prokázat, jaký uživatel se dopustil například stažení nelegálního softwaru nebo hudby, je žádoucí,“ říká Martin Hnízdil ze společnosti truconneXion. Možný je rovněž monitoring využívání kancelářských aplikací či tiskáren za účelem zjištění jejich využití.

Těžko obhajitelné by ale bylo zjišťování obsahu souborů, například textových dokumentů či e-mailů. „Zde už by se jednalo o značný zásah do soukromí zaměstnanců, který z hlediska prevence není nutný. Výjimkou jsou odůvodněné kontroly, například za účelem preventivně zamezit zneužívání počítačů, o jejichž možnosti by měli být zaměstnanci informováni například firemní směrnicí,“ uzavírá expert na ochranu osobních údajů Martin Voborník z advokátní kanceláře Voborník·Nigrini·Kipiel.

POZNÁMKA:

[1] Odvozeno z průměrné hrubé měsíční mzdy 29 504 Kč podle analýzy Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2017 a fondu pracovní doby za rok 2017. Firma truconneXion zveřejňuje míru zneužívání pracovního času již devátým rokem na základě analýzy dvou set společností působících v ČR. Měření se zaměřuje na administrativní profese, tedy tam, kde je výpočetní technika každodenním pracovním nástrojem.

Další informace poskytnou:

Jan Hlaváč, mediální zástupce společnosti truconneXion

e-mail: jan.hlavac@mediakom.cz, mobil: 777 076 760

bottom of page