top of page
  • BSA

V Česku se užívá 32 % nelicencovaného softwaru, nejméně v historii, hlavně kvůli strachu firem z kyb

  • Zajištění kybernetické bezpečnosti uvádějí manažeři jako hlavní důvod, proč se vyhýbat nelegálnímu softwaru. Obávají se zejména ztráty dat.

  • Nižší riziko právních postihů se v průzkumu BSA umístilo až na druhém místě.

  • Česko má nejméně nelegálního softwaru ze zemí střední a východní Evropy, ale stále nedosahuje 28% průměru EU.

Praha – Washington – 5. června 2018 – Pokud firmy v České republice chtějí snížit riziko kybernetických útoků a zvýšit efektivitu, měly by si prověřit počítačovou síť a odstranit z ní veškerý nelegální software. To je jeden z klíčových závěrů Celosvětové studie užívání softwaru 2018, kterou zveřejnila organizace BSA | The Software Alliance.

Průzkum, jehož výsledky byly zveřejněny dnes, zjistil, že 32 % softwaru instalovaného v tuzemských počítačích nemá řádnou licenci.

„To představuje snížení o procentní bod oproti výsledkům předchozího průzkumu BSA zveřejněného v roce 2016. Komerční hodnota nelegálně instalovaného softwaru činila 3,2 miliardy korun,“ shrnuje Jan Hlaváč, mluvčí BSA pro Českou republiku.

Pokles množství nelegálního softwaru v Česku ovlivnily podle analytiků IDC především tyto trendy: „Míru směrem dolů tlačily hlavně nákupy nových softwarových produktů a využívání softwaru jako služby. Procento mohlo klesnout více, nebýt rostoucího množství softwaru na domácích počítačích, což je trend, který tlačí míru naopak směrem vzhůru,“ shrnuje výsledky analytiků Jan Hlaváč a dodává: „Ke zlepšení rovněž přispěl stabilní a soustředěný tlak na dodržování autorských práv k softwaru.“

Vývoj nelicencovaného softwaru v ČR (zdroj: BSA)

Manažeři se bojí krádeží dat způsobených malwarem

Pro lepší pochopení dopadů užívání nelegálního softwaru vydala organizace BSA studii nazvanou Celosvětová studie užívání softwaru 2018: Správa softwaru — bezpečnostní nutnost, podnikatelská příležitost. Tato studie jasně kvantifikuje objem a hodnotu nelegálního softwaru instalovaného v osobních počítačích ve více než 110 zemích a regionech. Průzkum oslovil přes 23 000 respondentů z řad spotřebitelů, zaměstnanců a IT manažerů.

Z vyjádření IT manažerů a výsledků detailní analýzy, která je součástí průzkumu, vyplývá, že pokud je užívaný software nelegální, vystavují se firmy bezpečnostním rizikům, která mohou zcela ochromit jejich chod.

„IT manažeři v průzkumu uvedli, že se obávají hlavně rizika krádeže osobních a firemních dat způsobených malwarem, který může být šířen prostřednictvím nelicencovaného softwaru. Více než polovina dotazovaných IT manažerů proto uvedla, že hlavním důvodem, proč se vyhýbat nelicencovanému softwaru, je hrozba kybernetických útoků (54 %), přičemž riziko právních postihů uváděli až na druhém místě (43 %),“ dodává Jan Hlaváč.

Česko má nejméně nelegálního softwaru v regionu, na průměr EU ale zatím nedosáhne

Česko může být pyšné na nejnižší míru nelegálního softwaru v zemích střední a východní Evropy, například Slovensko má míru pirátství 35 %, a Polsko dokonce 46 %. „Máme dokonce nižší míru pirátství než Itálie (43 %), Španělsko (42 %) a Portugalsko (38 %). Je ale stále co dohánět, s 32 % jsme výrazně nad 28% průměrem EU. Sousední Německo má 20%, a Rakousko dokonce 19% míru nelegálního softwaru,“ upozorňuje Jan Hlaváč.

„Firmy po celém světě se připravují o ekonomické a bezpečnostní výhody, které nabízí dobře spravovaný software,“ prohlásila Victoria Espinelová, prezidentka a generální ředitelka organizace BSA | The Software Alliance, která zároveň dodala:

„Firmy by měly zavést programy na správu softwaru (SAM), které jim umožní hodnotit a spravovat software v jejich sítích. To jim zároveň umožní snížit riziko devastujících kybernetických útoků a pomůže jim v růstu příjmů.“

Zpráva mimo jiné přinesla následující zjištění:

  • Užívání nelegálního softwaru sice klesá, nicméně stále je velice rozšířené. Nelegální software se po celém světě užívá stále ve velmi vysokém objemu: dosahuje plných 37 procent softwaru instalovaného v osobních počítačích — to oproti roku 2016 představuje pokles o pouhé 2 procentní body.

  • IT manažeři uvádějí, že užívání nelegálního softwaru je čím dál rizikovější a nákladnější. Malware pocházející z instalace nelegálního softwaru stojí společnosti po celém světě ročně zhruba 359 miliard amerických dolarů. IT manažeři rovněž uvádějí, že právě snaha vyhnout se datovým únikům a dalším bezpečnostním hrozbám z malwaru je hlavní důvod, proč dbají o to, aby veškerý software v jejich sítích byl zcela legální.

  • Posílení legálnosti softwaru ale není jen věcí bezpečnosti, nýbrž má i zjevné ekonomické přínosy. Pokud firmy přijmou pragmatické kroky ke správě softwaru, mohou svůj zisk zvýšit o plných 11 procent.

  • Firmy a organizace mohou učinit významné kroky k lepší správě softwaru již dnes. Studie ukazují, že společnosti mohou dosáhnout až třicetiprocentní úspory ročních nákladů na software, pokud implementují robustní správu softwaru (SAM) a program na optimalizaci softwarových licencí.

Prostřednictvím hloubkové analýzy průzkum ukazuje, že organizace mohou implementací důsledných opatření včetně programů SAM výrazně zlepšit správu softwaru a tím zvýšit zisk, snížit bezpečnostní hrozby a zvýšit obchodní příležitosti.

Výsledky průzkumu, včetně dat rozdělených podle jednotlivých zemí, najdete na odkazu uvedeném v příloze.

bottom of page