top of page
  • Jan Hlaváč

Mnohé e-shopy se stávají černými pasažéry systému likvidace elektroodpadu

  • On-line prodejci elektrotechniky mimoevropských výrobců by měli mít ze zákona stejné povinnosti jako evropští výrobci.

  • Některé, především internetové obchody prodávající například asijskou elektroniku totiž nepřispívají do systému zpětného odběru vyřazené elektrotechniky.

  • Tato nekalá praxe obchodně znevýhodňuje firmy dodržující zákonné povinnosti.

  • Zneužívání systému on-line obchodníky, představuje asi 5-10 % všech prodejů.

PRAHA – BRUSEL, 26. září 2017 – Řada evropských e-shopů včetně těch tuzemských neplní své povinnosti stran likvidace elektroodpadu. Prodejci elektroniky výrobců mimo Evropskou unii vědomě či z neznalosti parazitují na současném systému likvidace elektrických a elektronických zařízení, a stávají se tak černými pasažéry systému (tzv. freeriding). Ten ukládá výrobcům zřídit, financovat a provozovat systém zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení (tzv. WEEE Directive).

V praxi to znamená, že tito on-line prodejci nepřispívají do systému zpětného odběru elektroodpadu a ani neplní další zákonné povinnosti. Řešení tohoto problému hledali účastníci celoevropské konference zaměřené na recyklaci a likvidac

i elektrických a elektronických zařízení, kterou organizovala mimo jiné asociace EucoLight, jež se zabývá sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel.

Peter Börkey z Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) předložil první analýzy, ze kterých vyplývá, že freeriding, tedy zmiňované zneužívání systému on-line obchodníky, představuje asi 5-10 % všech prodejů.

„Tato nekalá praxe, tedy obcházení stávajícího systému zpětného odběru, staví poctivé obchodníky do nevýhodné pozice, a je proto třeba ji změnit,“ říká Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je členem asociace EucoLight.

Účastníci konference se shodli, že tvůrci legislativy by měli zvážit změnu pravidel. „Na on-line prodejce zboží pocházejícího mimo EU by měly přejít stejné zákonné povinnosti stran likvidace elektroodpadu, jaké mají evropští výrobci,“ dodává Zuzana Adamcová.

Současně s úpravou legislativy je zapotřebí vzdělávat on-line obchodníky, protože řada z nich si neuvědomuje, že musí zmiňované zákony dodržovat. Součástí by mělo být i lepší vymáhání zákonných povinností.

O EucoLight

EucoLight je Evropská asociace organizací zabývajících se sběrem a recyklací světelných zdrojů a svítidel. Jménem svých 19 členů se angažuje ve všech záležitostech týkajících se směrnic, legislativy a standardů ovlivňujících sběr a recyklaci osvětlovacích zařízení.

Členové EucoLight sbírají a recyklují celkem 79 % odpadu ze světelných zdrojů sbíraného v 18 zemích, kde působí. EucoLight je zástupcem evropských kolektivních systémů pro zpětný odběr elektrozařízení, které se specializují na zajišťování sběru a recyklace osvětlovacích zařízení a vyvíjejí úsilí, aby se oběhové hospodářství stalo realitou i v oblasti osvětlovacích zařízení.

Již od svého založení v polovině roku 2015 EucoLight započal konstruktivní dialog se zúčastněnými stranami s cílem poskytnout odborné znalosti v oblasti managementu a nakládání s odpadem z osvětlovacích zařízení a podpořit pozitivní roli systémů rozšířené odpovědnosti výrobce ve společnosti i oblasti životního prostředí.

Pro více informací navštivte webové stránky EucoLight www.eucolight.org, sledujte EucoLight na Twitteru @EucoLight nebo kontaktujte generálního tajemníka: Marc Guiraud (marc.guiraud@eucolight.org).

O společnosti EKOLAMP s.r.o.

Společnost EKOLAMP je nezisková organizace, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

bottom of page