Změníme Váš pohled na „píár”. Nebojujeme o jednotlivé články. Umíme to jinak.

Tiskové centrum Vzdělání 21

Vzdělání 21

O PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21
Projekt VZDĚLÁNÍ21 ověřuje možnosti zapojení moderních technologií do výuky na základních školách v České republice. Společná iniciativa firem AV MEDIA, Hewlett-Packard, Intel, 2H-Heran, Microsoft a Nakladatelství Fraus vznikla s cílem propojit nové technologie s kvalitním vzdělávacím obsahem. Společnou snahou je využít trendu digitalizace a poskytnout školám ucelenou koncepci výuky postavenou na kvalitním vzdělávacím obsahu v propojení s moderními, interaktivními technologiemi. V projektu VZDĚLÁNÍ21 se vyvíjí možnost skutečně plnohodnotného využití moderních nástrojů pro učitele i žáky základních a středních škol. Cílem je vznik modelové platformy ověřené v praxi, která by mohla být poskytnuta českým školám.

 


V prvním roce pilotního projektu byly zapojeny tři školy: Základní škola Praha-Kunratice, Základní škola T. G. Masaryka Česká Kamenice a Základní škola L. Kuby z Českých Budějovic. Ze 140 žáků šestých ročníků používalo celkem 75 žáků a 20 učitelů ve výuce a při domácí přípravě osobní notebooky. V září 2010 se projekt rozšířil o šesté ročníky ve všech třech pilotních školách. Přibylo tak dalších 123 žáků s osobním notebookem, který ve většině případů financují jejich rodiče. Ve školním roce 2010/11 se zapojily dvě další školy: Základní škola Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě (17 žáků v „digitální“ třídě + 16 žáků v „nedigitální“) a Základní škola Mládeže ze Znojma (23 žáků v „digitální“ a stejný počet v „nedigitální“ třídě). Projekt sleduje po celou dobu jeho čtyřleté realizace odborný garant, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Poznatky z pozorování výuky a výsledky testování odborného garanta se průběžně hodnotí a na závěr každého školního roku jsou shrnuty ve výroční zprávě (viz www.vzdelani21.cz).

 

kontakty:

Kateřina Boušová, mediální konzultant projektu Vzdělání21, tel: +420 777 325 925, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript