Změníme Váš pohled na „píár”. Nebojujeme o jednotlivé články. Umíme to jinak.

Tiskové zprávy
 • Zaměstnanci loni v průměru „proflákali“ 41 175 korun.


 • Zaměstnanci stráví mimopracovními aktivitami 61 minut denně. Připraví tak každoročně zaměstnavatele o jeden měsíce práce.


 • Nejčastěji zneužívají svůj pracovní čas zahálkou na sociálních sítích, čtením zpráv, soukromou online komunikací a nákupy.


 • Za nárůstem promrhaného času stojí zejména chytré mobilní telefony, které co do funkčnosti plně nahrazují počítače a jsou navíc i bezpečnostní hrozbou.


 • Zaměstnavatelé začínají více monitorovat i mobilní telefony.

 • Kvůli pirátství softwarové firmy působící v Česku přicházejí ročně o 3,6 miliardy korun.


 • Firmy užívající nelegální software se daří rychleji odhalovat díky systému odměn za nahlášení pirátství. Průměrná náhrada škody se vyšplhala na 400 tisíc korun. Nejvyšší náhrada činila milion korun.


 • V průměru řeší BSA každý měsíc více než 10 nových případů.


 • Hlavním motivem pro oznámení je získání finanční odměny (71 %), msta zaměstnavateli (15 %) a nesouhlas s protiprávním jednáním firmy (11 %).

 • V prosinci 2016 je zase o něco hůře: soukromé aktivity na internetu vezmou v předvánočním období průměrnému zaměstnanci 95 minut denně, což je o tři minuty více než před rokem.


 • Statistice mimopracovních činností dominuje nakupování dárků, které představuje více než 50 % soukromých aktivit. Češi stále více pořizují dárky přes mobil.


 • Aktivity zaměstnanců na internetu sleduje přibližně 60 % firem v ČR.


 • Varování: chytré mobily mohou být návykové! O Vánocích to platí dvojnásob. Zkusme telefon občas vypnout, říká odborník.

Z rozhovorů s informátory vyplývá, že hlavním motivem pro oznámení je získání finanční odměny (71 %) a teprve v závěsu následuje msta zaměstnavateli (15 %) a nesouhlas s protiprávním jednáním firmy (11 %). „Dříve byla hlavním motivem msta, nyní je to finanční odměna v kombinaci s pocitem, že si to firma zaslouží, když jedná neférově,“ rekapituluje statistiku Jan Hlaváč.

 

 • Letos BSA zpracovala více než 100 oznámení nelegálního užívání softwaru ve firmách.


 • V předvánočních dnech jich dorazilo téměř dvacet s potenciální hodnotou nelegálního softwaru v řádu milionů korun.


 • Oznamovatele nejvíce motivuje finanční odměna, msta zaměstnavateli již tolik neláká.


 • Potenciální výše náhrady škody nelegálního softwaru se v Česku odhaduje na více než 10 miliard korun.

 • 10 tisíc firem před Vánocemi obdrží varování před nákupem padělků softwaru. 


 • „Majitele firem varujeme před nelegálními praktikami, které jsme zaznamenali na tuzemském trhu,“ říká Jan Hlaváč, mluvčí protipirátské aliance BSA | The Software Alliance.


 • 80 % softwaru nabízeného pokoutně na internetu nemá licenci anebo jde o padělky.• Nelicencovaný software a padělky tvoří 45 % nelegálního softwaru nalezeného ve firmách.


 • V Česku se celkem užívá 33 % nelicencovaného softwaru. Výrobci softwaru tím přicházejí ročně o tržby v hodnotě 3,6 miliardy korun.


 • Nákup nelicencovaného softwaru v dobré víře plně nezbavuje kupujícího odpovědnosti za porušování autorského práva, pokud software instaluje a užívá.

Software přispívá ročně k HDP Evropské unie částkou téměř 1 bilionu eur, navíc přináší 12 milionů pracovních míst spojených se softwarovým odvětvím a dalších 12,7 miliard ve formě investic do výzkumu a vývoje. Například v Německu softwarové odvětví přispívá celkem 152,6 miliardy eur do tamější ekonomiky, což představuje 5,2 % německého HDP.
Toto jsou klíčové závěry analýzy publikované organizací BSA | The Software Alliance pod názvem Software je katalyzátorem EU ekonomiky: přinese 910 miliard eur. 
Analýza využívá dat a vyhodnocení ekonomického dopadu, jež vyhotovila The Economist Intelligence Unit.

 • Po mobilním telefonu sáhne průměrný Čech každých zhruba dvacet minut a celkově s ním každý den stráví necelé tři hodiny svého času. Chytrý mobilní telefon pro řadu Čechů představuje preferované zařízení pro přístup na internet. 


 • Téměř každý druhý Čech spadá do kategorie „vysokofrekvenčních“ uživatelů a je tak vystaven riziku náhlých výpadků pozornosti a schopnosti soustředit se.


 • Masivní využívání telefonů v pracovní době vede ke ztrátě pracovní efektivity a ohrožuje i zaměstnavatele. Speciální nástroje pro správu mobilních telefonů využívá necelých 40 % firem v ČR.


 • Analýzu využívání chytrých mobilních telefonů 1850 lidí, firemních uživatelů v České republice a na Slovensku, přinesla společnost truconneXion, výrobce nástroje AuditPro MobileDesk.

 

 • Svůj ideální pracovní počítač by si rádo vybralo 62 % zaměstnanců. Více než polovina by na něj dokonce finančně přispěla v průměru 8 426 korun. 


 • Na oplátku by zaměstnanci očekávali, že zaměstnavatel doplatí zbytek - v průměru si představují 16 049 korun - a počítač budou moci používat i v soukromí. 


 • Více než dvě třetiny respondentů by si jimi vybraný počítač bralo častěji domů nebo na cesty.


 • 62 % zaměstnanců by se stydělo za staromódní notebook.


 • Soukromé notebooky jsou ve firmách spíše výjimkou: podporuje je zatím pouhých 7 % firem.

Školy mají k dispozici standardizovaný dotazník, v němž mohou žáci a studenti hodnotit své vyučující „známkami“ 1 až 5 v osmi kategoriích. V případě potřeby mají školy možnost dotazník formulačně upravit či rozšířit o další kategorie. Šetření probíhá zcela anonymně – tedy Kalibro, které výsledky zpracovává, nezná identitu hodnotících studentů a žáků ani identitu hodnocených učitelů, a nezjišťuje ani jejich aprobaci, věk apod. Publikované výsledky vycházejí kvůli srovnatelnosti pouze z dat získaných z originálních, nemodifikovaných dotazníků a zahrnují více než 72 tisíc individuálních hodnocení 1350 učitelů od žáků druhého stupně základních škol a od studentů středních škol z let 2005 až 2015. 

 

Z výsledků uvedených v tabulce a z podrobnějšího zpracování dat vyplývá několik zajímavých zjištění, mimo jiné, že žáci a studenti v naprosté většině přistupovali k hodnocení svých učitelů zodpovědně a rozlišovali mezi jednotlivými učiteli i jejich kvalitami. Celkově je hodnocení učitelů žáky a studenty velmi vysoké – pohybuje se od 75 % do 90 %. Nejvýše hodnotili respondenti profesní kvality učitelů (jak ovládá svůj předmět, jak bývá připraven na výuku), nejníže schopnost látku vysvětlit, zajímavost výuky a překvapivě též schopnost učitele udržet v hodině kázeň.

 • Využívat svůj vlastní počítač či tablet i pro pracovní účely v roce 2016 mohli v České republice zaměstnanci pouhého zlomku firem a výrazný zlom dle průzkumu společnosti Intel nenastane ani v příštím roce. 80 % českých firem se staví proti trendu BYOD a neplánuje změnu.


 • Snadnější možnost úniku dat, bezpečnostní incidenty a komplikovanější správa počítačů - to jsou tři hlavní překážky, které v Česku brání většímu prosazení se BYOD.


 • Výsledky průzkumu mezi 150 firmami z kategorie velkých a středních v České republice představila společnosti Intel.

Pro nový školní rok 2016/2017 připravil BESIP ve spolupráci s Nakladatelstvím Fraus pro učitele a žáky mateřských a základních škol komplexní řadu materiálů pro výuku dopravní výchovy. Tato řada představuje ucelenou koncepci výuky dopravní výchovy pro děti ve věku 3–15 let, která je zaměřena na posílení znalostí a praktických dovedností jedné z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu, právě dětí. Chce tak přispět k posílení a zatraktivnění výuky dopravní výchovy na školách, ale i dopravních hřištích v celé ČR.

NOVINKY 


 • Necelé dvě třetiny českých velkých a středních firem navýší investice do bezpečnosti, svou vůlí dále investovat do Češi převyšují svou středoevropskou konkurenci.


 • Čeští IT manažeři přitom hodnotí bezpečnost svých firemních sítí jako bezpečnější než jejich kolegové z Maďarska, Polska a Rumunska. 


 • Právě tak české firmy vynikají tím, že uvádějí nejvyšší připravenost řešit úroky kyberzločinu: existenci krizového scénáře pro tyto situace hlásí 84 % oslovených firem z ČR.


 • Více než polovina českých firem ověřuje identitu uživatele jen zadáním hesla. Odborníci považují tuto metodu za tu nejméně dokonalou a doporučují přidat ještě minimálně jednu vrstvu ověření.


 • Výsledky průzkumu v oblasti firemní bezpečnosti mezi 250 středoevropskými firmami prezentovala společnost Intel.
   

Společnost Intel představuje sedmou generaci procesorů Intel® Core ™. Je navržena pro imerzivní internet a postavena na pevných základech mikroarchitektury „Skylake“. Nejnovější 14nm procesory Intel poskytují výkon s daleko lepší odezvou než kdy předtím1, nabídnou skvělou zábavu i zážitky při hraní her, robustní zabzepečení2 a ještě přirozenější, intuitivní interakci s počítačem. S výrazným vylepšením, které umocní zážitek ze sledování s 4K UHD videa, 360° videa, vícenásobných video streamů i přehrávání prémiového obsahu3, přinášejí procesory Intel Core 7. generace pro mobilní platformy nový způsob, jak si vychutnat zábavný obsah s ostrým obrazem napříč řadou zařízení s různými dizajny.

 

Umělá inteligence (AI): inteligence strojůIntel je společnost, která pohání cloud i miliardy inteligentních propojených zařízení. Díky všudypřítomnému dosahu cloud computingu, který umožnil Mooreův zákon, a čím dál větší dostupnosti konektivity, generují tato připojená zařízení miliony terabytů dat každý den. Schopnost analyzovat tato data a získat z nich nějakou hodnotu je nejúžasnější příležitostí dneška. Ústředním aspektem této příležitosti je umělá inteligence. 

 

Společnost Intel Security ve spolupráci s Centrem pro strategická a mezinárodní studia vydala globální zprávu s názvem Hacking the Skills Shortage (Jak „prolomit“ nedostatek kvalifikované síly). Zpráva dokumentuje krizový nedostatek odborníků dopadající na odvětví kybernetické bezpečnosti a týkající se jak komerčních firem, tak celých zemí.

 

 • Nejméně se software krade v Praze a Středočeském kraji.


 • V boji s pirátstvím si nejvíce polepšil Liberecký kraj.


 • Ústecko a Karlovarsko jsou dlouhodobě baštou softwarových pirátů.


 • Největším rizikovým faktorem je organizační chaos a neukáznění zaměstnanci. 


 • Firmy proto nasazují speciální systémy, které počítačovou síť ohlídají.

Flotily plně autonomních vozů jako základ pro nové služby mobility v městských prostředích. • BMW Group, Intel a Mobileye budují otevřenou platformu pro novou generaci vozů, která vytvoří nejbezpečnější autonomní platformu, od zámků dveří po datová střediska. • Tyto tři společnosti sdílejí společnou vizi a cíl – totiž dovést automobilový průmysl k standardizované platformě, jež umožní uvést rychle vozy s autonomním řízením na trh.

Flotily plně autonomních vozů jako základ pro nové služby mobility v městských prostředích. • BMW Group, Intel a Mobileye budují otevřenou platformu pro novou generaci vozů, která vytvoří nejbezpečnější autonomní platformu, od zámků dveří po datová střediska. • Tyto tři společnosti sdílejí společnou vizi a cíl – totiž dovést automobilový průmysl k standardizované platformě, jež umožní uvést rychle vozy s autonomním řízením na trh.

 • Necelá polovina velkých a středních českých firem již vsadila na cloudové služby, ve srovnání s dalšími zeměmi regionu CEE jsou české firmy nejprogresivnější.


 • České firmy jsou nejvíce vepředu ve využívání veřejných a hybridních cloudů, svoji IT infrastrukturu na nich staví. 


 • Výsledky průzkumu mezi 250 firmami v České republice, Maďarsku, Polsku a v Rumunsku dnes představila společnosti Intel u příležitosti uvedení další generace procesorů Intel® Xeon E7 v4 na český trh.

 • Čtvrtina zaměstnanců (26 %) instaluje do firemní počítačové sítě neautorizovaný software.

 • 59 procent firem proto již monitoruje využívání výpočetní techniky.

 • Zaměstnanci si navíc mimopracovními aktivitami zkracují pracovní dobu až o 58 minut denně.
   

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 1 z 40