Změníme Váš pohled na „píár”. Nebojujeme o jednotlivé články. Umíme to jinak.

Public Relations

Nabízíme komplexní balíček PR služeb. MEDIAKOM funguje jako komunikační most mezi klientem a novináři. Oběma stranám je neustále k dispozici.
Strategické PR poradenství – spolupráce na přípravě PR plánu a témat, která doplňují a podporují marketingový plán klienta. Součástí poradenství jsou pravidelné schůzky s klientem. Společně s klientem identifikujeme mediálně zajímavá témata pro komunikaci. Vybereme optimání formu a úhel sdělení, témata zpracujeme a nabídneme novinářům.
 
Příprava tiskových materiálů a jejich komunikace
Jde zejména o tiskové a trendové zprávy, ale nejen o ně. Dobře si uvědomujeme, že o našich klientech vypovídá nejen kvalita prezentované práce či projektů, ale i úroveň zpracování jejich prezentace a způsob komunikace směrem k médiím. Víme, že příliš často vydávané zprávy způsobí na straně novinářů často spíše nechuť než ochotu na předloženém tématu dále pracovat. Proto se zaměřujeme na maximální výtěžnost každého realizovaného projektu. Nabízíme vysokou kvalitu služeb a osobní přístup k specifikům podnikání každého zákazníka.
  • Trendové zprávy: populární témata s potenciálem publicity v mainstreamových médiích
  • Zprávy kopírující profesní zájmy klienta: produktové PR
  • Personální tiskové zprávy: profilování HR politiky klienta

 

Příprava textů na objednávku – dle aktuální potřeby a zájmu médií. Pokud bude klient vyzván k napsání odborného komentáře, zpracování zajistí MediaKom.

 

Tisková vyjádření – pokud bude klient osloven v rámci kontroverzního tématu, které se ho dotýká, je třeba reagovat rychlým a přesným vyjádřením, které eliminuje možnost zneužití či překroucení volně pronesených vět do telefonu.

 

Komunikace a vztahy s médii (Media Relations) - prosazování témat určených klientem – mediální lobbying, tedy intenzivní komunikace s klíčovými novináři za účelem ovlivnění jejich zájmu o danou problematiku. Prezentace klienta jako seriozní a profesionální společnosti, která se dokáže o své zákazníky postarat s plným servisem služeb. Prezentace konkrétních specifických služeb či produktů klienta.

 

Distribuce tiskové zprávy a její follow-up – opětovný kontakt s novináři za účelem diskuse o obsahu.

 

Reaktivní PR – reakce na dotazy novináře. Při jakékoli komunikaci s novinářem prezentovat klienta přesně v linii dohodnuté komunikační strategie - profesionální společnost schopná poskytnout relevantní komentář k nastíněným dotazům novináře. Odpovědi se poskytují v požadovaném rozsahu a čase.

 

Monitoring médií - kompletní zpracování monitoringu tisku a tvorba přehledů publicity. Cena nákup monitoringu od společnosti Newton je mimo nad rámec nabídky a je buďto přeúčtována bez navýšení ceny či hradí přímo klient.

 

Příprava E-booku – v pravidelných a klientem zvolených intervalech zpracování celkového přehledu publicity ve formátu Word, který je v jednoduché formě připojován například k nabídkám.

 

Podpůrný mediatrénink - podpůrný mediatrénink vybraného představitele klienta – pomoci stát se suverénním komentátorem dění v oblasti. Příprava odpovědí předem a jejich stylistika. Doručeno s dostatečným časovým předstihem. Příprava na vystoupení v radiu i v televizi.

 

Založení tiskového oddělení firmy

Zpracování komunikačního manuálu firmy

Vytvoření manuálu krizové komunikace