Změníme Váš pohled na „píár”. Nebojujeme o jednotlivé články. Umíme to jinak.

Profil agentury

Jsme prostě JINÁ agentura. Umíme novináře zaujmout navzdory obrovskému přetlaku témat v médiích. 
Využíváme nástrojů mediálního lobbingu: přípravy atraktivních trendový témat, která zaujmou široké spektrum mainstreamových publikací.
Výsledkem je široká publicita našich klientů v klíčových médiích: televizi, rozhlase, denících, týdenních a on-line portálech.

MEDIAKOM s.r.o. se specializuje na služby Public Relations (PR), mediální a marketingové poradenství.
Vytváříme a realizujeme úspěšné komunikační strategie, které klientům zajišťují publicitu v klíčových denících, týdenících, měsíčnících, rozhlasu, televizi a internetových mediích.

 

Velmi často začíná naše spolupráce s klientem už na úrovni spolupráce na strategickém a marketingovém plánu firmy. Zajišťuje to maximální výtěžnost služeb, které pak poskytujeme v oblasti PR. Stáváme se součástí firmy, zachováváme si ale dostatečný odstup od nabízených služeb nebo produktů. Vytváříme komunikační most mezi klientem a novinářem.

 

Agenturu založil v roce 2002 současný partner agentury Jan Hlaváč. Na trhu až do roku 2008 působila pod značkou RHMC. 
Se vstupem druhého partnera, Martiny Hyndrákové, se transformovala na MEDIAKOM s.r.o. 

 

Řídíme se jednoduchými pravidly:

  1. Dobrou pověst máme jenom jednu. Těžko se získává, snadno ztrácí. 
  2. Nejsme skupina, jsme tým.
  3. Jsme na jedné lodi. Klienti, novináři i my. Pokud není projekt smysluplný pro všechny strany, hledáme jinou cestu.
  4. Mediakom je synonymem pro kvalitu, ne kvantitu (platí u počtu znaků ve zprávách; u počtu článků měsíčně je to samozřejmě naopak :-).
  5. Pokud nejsou výsledky, není faktura.
  6. Klientovi ani novinářům se nelže. Ani kdyby to bylo výhodné pro agenturu. Viz bod 1.
  7. Spammovat novináře nerelevantním obsahem je zakázáno.
  8. Pro novináře a klienty nekončí pracovní doba v pět odpoledne.
  9. Příliš silný tlak vyvolá odpor. V médiích to platí dvojnásob. Viz bod 1.
  10. Neplýtvám silami - ani svými, ani klientovými.


Do týmu konzultantů, sdružených kolem MEDIAKOM HUB, akceptujeme pouze kolegy s vysokou mírou
samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti podřídit se pravidlům týmové práce.
Jsme procesně řízenou organizací s přiměřenou mírou flexibility. Neomezujeme zbytečnými povinnostmi, složitým výkaznictvím a dalšími nepříjemnými vedlejšími aspekty duševní práce v některých organizacích. Neslibujeme žádné trvalé zajištění příjmů, trvalý přísun práce ani jakékoliv jiné jistoty.

 

Jsme pyšní na svou skutečně klientskou orientaci.
Za výsledky práce jednotlivých konzultantů zodpovídá klientovi agentura. A jediné, na čem agentuře opravdu záleží, jsou výsledky práce konzultanta - tedy množství a kvalita článků, které jsou výsledkem jeho práce. Pracujeme samostatně i společně - přesně podle toho, co konkrétní zakázka vyžaduje. Zajišťujeme zastupitelnost konzultantů v době nemocí nebo dovolených, poskytuje doplňkové profese a potřebné technické zázemí.

 

Všichni spolupracovníci agentury mají možnost využívat náš "HUB" v centru Prahy.