Změníme Váš pohled na „píár”. Nebojujeme o jednotlivé články. Umíme to jinak.

Mediální trénink

Mediální trénink je zaměřen na nácvik praktických dovedností, nezbytných pro účinnou a efektivní komunikaci s novináři. Lektoři a konzultanti reprezentují různé typy médií – televizi, rozhlas i tištěná periodika. Trénink je zaměřen na okamžitou využitelnost získaných dovedností.

Mediální tréninky realizujeme v televizním studiu nebo u klienta. Pouze ve studiu ale můžeme skutečně realisticky simulovat průběh rozhovoru za přítomnosti kamer, stres z nezvyklého prostředí i psychický tlak, který je na účastníka často vyvíjen.

Tréninky jsou vždy připravovány přesně na míru. Základní strukturu můžeme doplnit i o zpracování klíčových sdělení, vytvoření prvoliniové komunikace a trénink prezentačních dovedností.

ZÁKLADNÍ STRUKTURA MEDIÁLNÍHO TRÉNINKU:

Zásady vystupování a komunikace se sdělovacími prostředky:

 • jak komunikovat s novináři
 • co lze od novinářů očekávat
 • čeho se při komunikaci s médii vyvarovat
 • co novináři naopak ocení

Příprava sdělení pro média:

 • jak sdělení formulovat, aby byla správně přijata
 • jaké informace novináře zajímají
 • formulace citlivých témat
 • zásady krizové komunikace

Vedení rozhovoru s novinářem:

 • logika vedení rozhovoru – o co novináři jde
 • jak novináři informace správně podat
 • čeho se při rozhovoru vyvarovat
 • tipy a triky pro úspěšný rozhovor

 

Rozdělení tuzemských médií a jejich specifika:

 • způsob komunikace s jednotlivými médii
 • výběr témat pro média

 

VARIANTA TRÉNINKU - PRVOLINIOVÁ KOMUNIKACE
Vytvoření komunikační strategie pro „první linii“ ve firmě, na kterou se obvykle novináři jako první obrací – například pro telefonistky, recepční, zaměstnance call center, či asistentky. Nevyškolení zaměstnanci mohou zejména při krizové komunikaci představovat značnou hrozbu. Součástí školení je i základní firemní komunikační manuál, který by měl být pro zaměstnance v „první linii“ závazný.

 

VARIANTA TRÉNINKU - ZPRACOVÁNÍ KLÍČOVÝCH SDĚLENÍ
Školení je zaměřené na komunikaci důležitých informací, které mohou mít zásadní vliv na chod firmy – například fúze, akvizice či krizová komunikace. Účastnící se naučí zformulovat sdělení tak, aby byla médii přijata pozitivně či v případě krizové komunikace neutrálně.

DOPLNĚK TRÉNINKU - PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Součástí mediálního tréninku může být i trénink prezentačních dovedností. Pracujeme se začátečníky i pokročilými.
Nejlepších výsledků dosahujem s jedním až dvěma účastníky a práci s jejich vlastními prezentacemi. Zaměřujeme se na odstranění komunikačních bloků, hlasový projev, pohybové i řečové stereotypy. Věnujeme se i efektivnímu využívání Powerpointu a dalších pomůcek. Cílem je připravit optimální prezentaci pro jakoukoliv skupinu posluchačů.